Avís legal / Instruccions de compra

Les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant condicions generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre TINTA INVISIBLE SCCL i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que TINTA INVISIBLE SCCL posa a la seva disposició en els seus websites: www.gravat.com i www.tintainvisible.cat.

La contractació a través dels llocs web de TINTA INVISIBLE SCCL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per a la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de TINTA INVISIBLE SCCL. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
TINTA INVISIBLE SCCL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar, a través de seu website, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es troben publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, TINTA INVISIBLE SCCL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-en temps i forma oportuns.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

TINTA INVISIBLE SCCL informa que el procediment de compra a través de la seva pàgina web ve detallat en l'apartat denominat Instruccions de compra.
Així mateix, TINTA INVISIBLE SCCL informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions de ús prement sobre l'apartat CONDICIONS D'ÚS.

Per la contractació amb TINTA INVISIBLE SCCL a través del seu web l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i generals de contractació. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per l'accés als llocs web de TINTA INVISIBLE SCCL i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.
Un cop efectuada la compra l'usuari visualitzarà la confirmació de la seva comanda en pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de compra.
La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com factura.

FUNCIONAMENT DE LA COMPRAVENDA

1. - OFERTA DE PRODUCTES I REFERÈNCIA DE PREUS.

En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, TINTA INVISIBLE SCCL ofereix a la seva web informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, TINTA INVISIBLE SCCL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen als seus clients a través de les seves pàgines web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la website de TINTA INVISIBLE SCCL es regiran per les Condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa té la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

2. - INDICACIÓ DELS PREUS.

Cada producte ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si s'escau, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, TINTA INVISIBLE SCCL ho comunicarà al client, via correu electrònic, abans de procedir a l'enviament del producte.

3. - DESPESES D'ENVIAMENT.

Als productes d'imports per sota de 50€ es sumarà 6€ de despesa d'enviament. Per a tots els altres productes l'enviament és de franc.

4. - DISPONIBILITAT.

La disponibilitat dels productes oferts per TINTA INVISIBLE SCCL a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que TINTA INVISIBLE SCCL actualitza el estoc periòdicament, el producte sol · licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En aquest cas, TINTA INVISIBLE SCCL, Si els articles d'una comanda no es poden servir passats 20 dies, anul · larem la comanda, previ avís, per manca d'existències. (Excepte en el cas que ens indiqueu el contrari).

5. - LLIURAMENT DE LA COMANDA.

Lliurament ràpida per AGÈNCIA DE TRANSPORT (gravats i col · leccions) (Lliurament 1-3 dies per a tots els articles en estoc) Les obres s'envien en carpeta rígida per assegurar la rebuda en bones condicions.
Lliurament per CORREU ORDINARI (El servei de Correus no garanteix terminis de lliurament.) Aproximadament: 1 setmana.
_ Recollida en persona a la seu de Tinta Invisible - c / Lleó número 6, baixos 08001 de Barcelona. _ Recollida en persona un cop rebut el segon correu electrònic de "confirmació per passar". Lliurament immediat de l'obra adquirida i pagament en el lloc.
Rebran la factura al costat del paquet. 6. - FORMES DE PAGAMENT.
On-line via "La Caixa": Seràs redirigit al web segur de "La Caixa" (www.lacaixa.es) per realitzar el pagament. Nosaltres en cap moment veurem les dades de la targeta. Acceptem targetes VISA / MASTERCARD / JCB.
On-line via "PayPal": Seràs redirigit al web segur de "PayPal" (www.paypal.com) per realitzar el pagament. Nosaltres en cap moment veurem les dades de la targeta.
Mitjançant transferència / xec / gir postal: Els xecs han d'anar adreçats a:

TINTA INVISIBLE SCCL
Lleó 6, baixos 08001 Barcelona
Els xecs personals o de negocis es retindran durant 10 dies laborables per assegurar el pagament.
Si voleu realitzar el pagament mitjançant una transferència, el nostre número de compte és: 2100 0022 11 0200647134 de "La Caixa". Indiqueu el codi de comanda que veureu en finalitzar el procés.

7. - POLÍTICA DE DEVOLUCIONS.

_ Si alguna obra és defectuosa us el substituirem sense cost addicional.
_ Si un o més articles d'una comanda no es poden servir passats 20 dies, anul·larem la comanda, previ avís, per manca d'existències. (Excepte en el cas que ens indiqueu el contrari).
_ Si voleu anul · lar una comanda total o parcialment, ho podeu fer en qualsevol moment.
_ Si no esteu satisfets amb el que heu comprat, us retornarem els diners si ho demaneu dins dels primers 15 dies, a comptar des del moment que hàgiu rebut el paquet. El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte que ens indiqueu, un cop haguem rebut vostre paquet per correu certificat i comprovat que el contingut està en bon estat.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, TINTA INVISIBLE SCCL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de TINTA INVISIBLE SCCL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, TINTA INVISIBLE SCCL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça LLEO 6 BAIXOS, 08001 BARCELONA.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

La relació entre l'usuari i TINTA INVISIBLE SCCL es regirà per la normativa vigent i de aplicació en el territori de Barcelona, sent competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i TINTA INVISIBLE SCCL, els òrgans jurisdiccionals propis del territori de Barcelona.